Klasszikusok | Underground Kiadó

Klasszikusok

Az alábbi könyveket a Magyar Elektronikus Könyvtárral együttműködve kínáljuk számotokra. Szeretnénk, ha a digitális könyveket igazi könyv formában is kézbe tudnátok venni.

A könyv ára a méretétől, az oldalszámtól és a színesen nyomtatandó oldalak számától függ. Amennyiben az állomány engedi, tudunk “öregbetűsen”, idősek által is jól olvasható betűmérettel nyomtatni.

Klikkelj a könyvre, és a MEK oldalára érkezve alul, középen találsz egy könyvnyomtatás gombot. Azt nyomd meg! Próbáld ki, hogy mi történik 🙂

Példa: egy 400 oldalas fekete-fehér A4-es könyv (könyvkötészettel együtt, illusztrációk számától függetlenül), 4000Ft.
Eredeti népmesék http://mek.oszk.hu/08100/08132
Nagyapó meséskönyve http://mek.oszk.hu/08900/08916
Orosz költők http://mek.oszk.hu/10200/10237
Sajóvölgyi eredeti népmesék http://mek.oszk.hu/07900/07953
Válogatott magyar közmondások http://mek.oszk.hu/07700/07767
Válogatott magyar népdalok http://mek.oszk.hu/07700/07711
Abonyi Árpád: A vörös Regina  http://mek.oszk.hu/05600/05665
Aisopos : Esopus fabulái – mellyeket mastan újonnan magyar nyelvre fordított Pesti Gábriel http://mek.oszk.hu/00600/00660
Arany János: Arany János magyar irodalomtörténete  http://mek.oszk.hu/09100/09161
Aszlányi Károly: Hét pofon ; Aludni is tilos  http://mek.oszk.hu/08700/08738
Aszlányi Károly: Özöngáz  http://mek.oszk.hu/08600/08665
Baksay Sándor: Pusztai találkozás; Patak banya – Elbeszélések http://mek.oszk.hu/07700/07702
Bársony István: Délibáb  http://mek.oszk.hu/08500/08594
Bársony István: Dobogó szívek  http://mek.oszk.hu/08500/08545
Bársony István: Egy darab élet – Elbeszélések http://mek.oszk.hu/08800/08889
Bársony István: Róka a körben  http://mek.oszk.hu/08500/08592
Bársony István: Súgok valamit – Elbeszélések http://mek.oszk.hu/08000/08077
Beksics Gusztáv: Ködös problémák – Regényes kép http://mek.oszk.hu/09200/09286
Benedek Elek: Édes anyaföldem! – Egy nép s egy ember története http://mek.oszk.hu/08300/08358
Benedek Elek: Ezüst mesekönyv – A világ legszebb meséi http://mek.oszk.hu/03000/03059
Benedek Elek: A magyar nép multja és jelene  http://mek.oszk.hu/04800/04823
Beniczkyné Bajza Lenke: Végzetes tévedés http://mek.oszk.hu/07700/07737
Bródy Sándor: Két szőke asszony  http://mek.oszk.hu/09000/09094
Bródy Sándor: A kőtörő és egyéb történetek  http://mek.oszk.hu/09200/09204
Bródy Sándor: Lárvák  http://mek.oszk.hu/09200/09259
Bródy Sándor: A Rózsák szigete  http://mek.oszk.hu/08800/08876
Bródy Sándor: Színészvér ; A nap lovagja  http://mek.oszk.hu/05400/05465
Byron, George Gordon: Kain – Miszterium http://mek.oszk.hu/10100/10145
Csiky Gergely: Csiky Gergely válogatott munkái  http://mek.oszk.hu/08700/08781
Dickens, Charles: Kis Dorrit  http://mek.oszk.hu/10200/10279
Dickens, Charles: Nehéz idők ; Karácsonyi ének  http://mek.oszk.hu/10100/10170
Donászy Ferenc: Ozdor Telegd – Elbeszélés a magyar pogányvilágból http://mek.oszk.hu/08400/08453
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Bűn és bűnhődés  http://mek.oszk.hu/10100/10107
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Az ördöngősök – Regény http://mek.oszk.hu/10100/10129
Dugonics András: Etelka Karjelben – Szomorkás történet http://mek.oszk.hu/08000/08051
Fáy András: A Bélteky ház – Tanregény http://mek.oszk.hu/07500/07542
Fáy András: Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus – Szeszélyes regény http://mek.oszk.hu/08100/08163
Flaubert, Gustave: Bovaryné  http://mek.oszk.hu/09500/09550
Garvay Andor: Három ember dolga – Jelenetek http://mek.oszk.hu/09500/09546
Grimm, Jacob: Grimm testvérek összegyűjtött meséi  http://mek.oszk.hu/10100/10149
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása,  http://mek.oszk.hu/10200/10263
Gyarmathy Zsigáné: Erdélyország tündérország – Mesék, igazak, apróknak, serdülteknek http://mek.oszk.hu/08400/08407
Hevesi Sándor: Császár és komédiás – Dráma négy felvonásban http://mek.oszk.hu/10200/10232
Jókai Mór: Árnyképek  http://mek.oszk.hu/07300/07324
Jókai Mór: Börtön virága  http://mek.oszk.hu/08100/08117
Jókai Mór: Fekete gyémántok  http://mek.oszk.hu/00600/00691
Jókai Mór: Jókai Mór válogatott versei  http://mek.oszk.hu/05100/05177
Jókai Mór: A kétszarvú ember  http://mek.oszk.hu/02200/02204
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  http://mek.oszk.hu/00600/00695
Jókai Mór: Magyarhon szépségei ; A legvitézebb huszár  http://mek.oszk.hu/09200/09290
Jókai Mór: Névtelen vár  http://mek.oszk.hu/00600/00697
Jókai Mór: Sárga rózsa  http://mek.oszk.hu/00600/00699
Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferencz – 1852 http://mek.oszk.hu/10200/10230
Kaffka Margit: Hangyaboly – Regény http://mek.oszk.hu/02000/02061
Kaffka Margit: Színek és évek  http://mek.oszk.hu/02000/02028
Kapos Andor: A tanító ; Pompeji utolsó éje – Egyfelvonásos színjáték http://mek.oszk.hu/05600/05673
Karinthy Frigyes: Capillária – Gulliver hatodik útja http://mek.oszk.hu/00700/00715
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem – Képek a középiskolából http://mek.oszk.hu/08700/08724
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül  http://mek.oszk.hu/00700/00717
Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba – Gulliver ötödik útja http://mek.oszk.hu/00700/00721
Karinthy Frigyes: Viccelnek velem  http://mek.oszk.hu/00700/00720
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeinek gyötrelmei  http://mek.oszk.hu/00700/00726
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei  http://mek.oszk.hu/00700/00725
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya  http://mek.oszk.hu/00700/00730
Kis János: A bűn története – Az ENSZ dokumentuma a számítógépes bűnözésről és ami mögötte van http://mek.oszk.hu/03100/03140
Korolenko, Vladimir Galaktionovics: A vak muzsikus – Regény http://mek.oszk.hu/09400/09472
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány  http://mek.oszk.hu/04500/04538
Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet  http://mek.oszk.hu/09500/09535
Krúdy Gyula: 1848 – Nagy idők nagy hősei http://mek.oszk.hu/06700/06726
Krúdy Gyula: A bűvös erszény és egyéb elbeszélések  http://mek.oszk.hu/10200/10295
Krúdy Gyula: N. N. – Egy szerelem-gyermek regénye http://mek.oszk.hu/00900/00903
Krúdy Gyula: A podolini kísértet – Regény http://mek.oszk.hu/00800/00884
Krúdy Gyula: Szindbád, a hajós – Elbeszélések http://mek.oszk.hu/00700/00764
Láng Attila D.: Földi mesék  http://mek.oszk.hu/00500/00576
Láng Attila D.: Hyperion – Regény http://mek.oszk.hu/03800/03858
Láng Attila D.: Íráskalauz  http://mek.oszk.hu/03100/03195
Láng Attila D.: Játékvilág  http://mek.oszk.hu/00300/00392
Láng Attila D.: Nicky  http://mek.oszk.hu/02700/02703
Láng Attila D.: Sara Royce – Tudományos-fantasztikus ifjúsági regény http://mek.oszk.hu/03800/03857
Láng Attila D.: Urania  http://mek.oszk.hu/02700/02705
Láng Attila D.: A világ urai?  http://mek.oszk.hu/01300/01303
Malonyay Dezső: Munkácsy Mihály  http://mek.oszk.hu/09200/09243
Maupassant, Guy de: Guy de Maupassant összes versei  http://mek.oszk.hu/09500/09569
Móra Ferenc: Aranykoporsó  http://mek.oszk.hu/00900/00961
Móra Ferenc: Csalavári Csalavér újabb kalandjai  http://mek.oszk.hu/09500/09530
Móra Ferenc: Csicseri történet – Mesék, versek, elbeszélések http://mek.oszk.hu/00900/00963
Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér  http://mek.oszk.hu/09500/09578
Móra Ferenc: Kéményseprő zsiráfok  http://mek.oszk.hu/00900/00978
Móra Ferenc: Könnyes könyv  http://mek.oszk.hu/00900/00971
Móra Ferenc: Mindenki Jánoskája  http://mek.oszk.hu/00900/00969
Móra Ferenc: Mondák és mesék  http://mek.oszk.hu/00900/00973
Móra Ferenc: Nekopogi kovács  http://mek.oszk.hu/00900/00976
Móra Ferenc: Rab ember fiai  http://mek.oszk.hu/00900/00977
Móra Ferenc: Tápéi furfangosok – Válogatott elbeszélések http://mek.oszk.hu/00900/00974
Móra Ferenc: A vadember és családja  http://mek.oszk.hu/10200/10249
Palágyi Menyhért: Madách Imre élete és költészete  http://mek.oszk.hu/10200/10229
Petelei István: Az élet – Történetek, képek http://mek.oszk.hu/10300/10397
Pósa Lajos: Arany kert – Gyermekversek http://mek.oszk.hu/08300/08334
Pósa Lajos: Virághullás – Újabb költemények http://mek.oszk.hu/09200/09228
Rákosi Viktor: A bujtogatók ; Téli rege  http://mek.oszk.hu/10300/10391
Rákosi Viktor: Galambos Pál naplója ; Jobbadán Amerikában  http://mek.oszk.hu/10100/10144
Rákosi Viktor: Polgárháború ; Egy falusi Hamlet  http://mek.oszk.hu/10100/10176
Rákosi Viktor: Sipulusz humoreszkjei – 2. sorozat http://mek.oszk.hu/10200/10280
Rákosi Viktor: Sipulusz humoros elbeszélései – 2. sorozat http://mek.oszk.hu/10300/10309
Rákosi Viktor: Sipulusz humoros elbeszélései – 1. sorozat http://mek.oszk.hu/10300/10395
Révai Sámuel: Nemzeti irodalmunkról és a magyar könyvkereskedelemről  http://mek.oszk.hu/09900/09929
Sennovitz Adolf: A “Csak szorosan” Budapesti Könyvkereskedő-segédek Egyesületének története  http://mek.oszk.hu/09900/09978
Steinhofer Károly: Régi könyvek mesterei  http://mek.oszk.hu/09900/09977
Surányi Miklós: Sorsok  http://mek.oszk.hu/09300/09327
Szalay Károly: Holland költőkből – Műfordítások http://mek.oszk.hu/09500/09568
Szana Tamás: A könyv régen és most  http://mek.oszk.hu/09500/09583
Szilágyi Szabolcs: Varsói krónika, 1979-1981  http://mek.oszk.hu/08500/08565
Szilágyi Szabolcs: Wałęsa, a Nobel-díjas villanyszerelő  http://mek.oszk.hu/08100/08184
Szomaházy István: A Clairette-keringő és egyéb elbeszélések  http://mek.oszk.hu/10100/10150
Szomaházy István: A férjhezmenés művészete és egyéb problémák  http://mek.oszk.hu/10100/10134
Szomaházy István: Huszonnégy óra – Elbeszélések http://mek.oszk.hu/10200/10223
Szomaházy István: Nyári felhők – Tizenöt elbeszélés http://mek.oszk.hu/10200/10205
Szomaházy István: A Sas-utca – Regény http://mek.oszk.hu/10200/10248
Szomaházy István: Szöktetés a zárdából és egyéb elbeszélések  http://mek.oszk.hu/10200/10219
Takáts Sándor: Magyar küzdelmek  http://mek.oszk.hu/08600/08663
Thackeray, William Makepeace: Hiúság vására – Regény http://mek.oszk.hu/10100/10159
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: És a fény világít a sötétségben  http://mek.oszk.hu/09400/09482
Tóth Kálmán: Kinizsi Pál – Népies hősköltemény tíz énekben http://mek.oszk.hu/09400/09434
Tóth Kálmán: Kipfelhauser költeményei  http://mek.oszk.hu/09400/09431
Vas Gereben: Tekintetes urak – Regény http://mek.oszk.hu/04000/04027
Vas Gereben : Nagy idők, nagy emberek  http://mek.oszk.hu/01100/01116
Vay Sarolta: Erzsébet királynéról és más krónikás följegyzések  http://mek.oszk.hu/10300/10345
Vay Sarolta: A királyné poétája és más elbeszélések  http://mek.oszk.hu/10100/10196
Vay Sarolta: Lavotta szerelmei és egyéb elbeszélések  http://mek.oszk.hu/10300/10367
Vay Sarolta: Megfakult írások  http://mek.oszk.hu/10300/10344
Vay Sarolta: A mikor még póstakocsin jártak  http://mek.oszk.hu/10100/10146
Vay Sarolta: Régi nemes urak, úrasszonyok – Históriák, legendák, virtusos cselekedetek http://mek.oszk.hu/10100/10179
Vay Sarolta: A régi világból  http://mek.oszk.hu/10100/10147
Vay Sarolta: Udvari dámák leveleiből és más elbeszélések  http://mek.oszk.hu/10200/10247
Vörös János: Elbeszéléseim – Kézirat http://mek.oszk.hu/07000/07032
Vörös János: Az életutam – Kézirat http://mek.oszk.hu/06400/06462
Vörös János: Verseim – Kézirat http://mek.oszk.hu/06400/06493
Wilde, Oscar: A readingi fegyház balladája  http://mek.oszk.hu/10200/10243
Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv  http://mek.oszk.hu/00100/00135